Helen Keller Quote 3

helen keller quote in nepali

“उज्यालोमा एक्लै हिड्नु भन्दा, अँध्यारोमा साथीसँग हिड्नुनै उत्तम हुन्छ ।” – Helen Keller

Leave a Comment

Your email address will not be published.