Keri Russell Quote 1

decision quote in nepali

“कहिलेकाँही, यी साना निर्णयहरुनै हुन् जसले तपाईंको जीवनलाई सँधैको लागि बदल्न सक्छ ।” – Keri Russell

Leave a Comment

Your email address will not be published.