Laxmi Prasad Devkota Quotes 4

“जीवन दुःखपूर्ण छ जहाँ आँसु लिएर बाँच्नुपर्छ ।” – Laxmi Prasad Devkota

Leave a Comment

Your email address will not be published.