Laxmi Prasad Devkota Quotes 6

“जुवा खेल्नु निश्चय नै खराब हो तर खराब चीजबाट असल कुरा लिन सक्नु पनि विचारशील मानिसको लक्षण हो ।” – Laxmi Prasad Devkota

Leave a Comment

Your email address will not be published.