Laxmi Prasad Devkota Quotes 7

“मनुष्यको सम्पूर्ण आत्मा बुझाउने विद्या अहिलेसम्म निस्केको छैन ।” – Laxmi Prasad Devkota

Leave a Comment

Your email address will not be published.