Laxmi Prasad Devkota Quotes 9

“ज्यादा जसो कविहरु फूलबारीको नजिक जन्मन्छन, महापुरुषहरु पहाडको नजिक।” – Laxmi Prasad Devkota

Leave a Comment

Your email address will not be published.