Les Brown Quote 4

“जिबनमा अर्को लक्ष्य सेट गर्न र नयाँ सपना देख्न, कुनै उमेर पनि ढिलो होइन ।”- Les Brown

Leave a Comment

Your email address will not be published.