Les Brown Quote 6

“अरू कसैको तपाइको बारेमा दिएको विचारलाई, तपाईको वास्तविकता हुन नदिनुहोस् ।” – Les Brown

Leave a Comment

Your email address will not be published.