Mahatma Gandhi Quote 16

“कहिलेकाहिँ तपाईले चिन्नुहुन्न कि आफ्नो जिबनमा को महत्त्वपूर्ण छ, जब सम्म तपाईंले उनीहरूलाई गुमाउनु हुँदैन।” – Mahatma Gandhi

Leave a Comment

Your email address will not be published.