Mahatma Gandhi Quote 17

“तपाईको कार्यहरूको परिणाम के हुन्छ भनेर तपाईलाई कहिल्यै पनि थाहा नहुन सक्छ, तर यदि तपाईले केहि गर्नुभएन भने, परिणाम के हुनेथ्यो भनेर पनि थाहा पाउनु हुन्न ।” – Mahatma Gandhi

Leave a Comment

Your email address will not be published.