Mahatma Gandhi Quote 21

“पहिले अरूले तपाईलाई वेवास्ता गर्छन्, त्यसपछि उनीहरु हाँस्छन्, त्यसपछि तिमीसंग लड्छन्, तब गएर तिमी जित्छौ।” – Mahatma Gandhi

Leave a Comment

Your email address will not be published.