Mahatma Gandhi Quote 23

“यसरी बाँच्नुहोस कि भोलि मर्ने निश्चित छ र यसरी सिक्नुहोस कि तपाईं सधैंभरि बाँच्नु हुन्छ।” – Mahatma Gandhi

Leave a Comment

Your email address will not be published.