Mahatma Gandhi Quote 25

“जब म सूर्यास्तको आश्चर्यकर्म वा चन्द्रमाको सुन्दरताको आदर गर्दछु, मेरो आत्मा सिर्जनाकर्ताको पूजामा विस्तार हुन्छ।” – Mahatma Gandhi

Leave a Comment

Your email address will not be published.