Mark Cuban Quote 1

mark cuban quote in nepali

“कुनै सफलताको लागि यसरी काम गर्नुहोस् कि मानौ त्यो सफलता तपाईबाट खोस्नको लागि अरु मनिसहरु दिनको चौबिसै घण्टा काम गरिरहेका छन् ।” – Mark Cuban

Leave a Comment

Your email address will not be published.