Martin Luther King, Jr Quote 2

brotherhood quote in nepali

“हामीले कि त भाईचाराको रुपमा सँगै बस्न सिक्नुपर्छ नत्र मूर्खको रुपमा सँगै नष्ट हुनुपर्दछ ।” – Martin Luther King, Jr

Leave a Comment

Your email address will not be published.