Maya Angelou Quote 1

emotional quote in nepali

“मैले सिकेको कुराः तपाईले भनेको कुरा अरुले विर्सन्छन्, तपाईले गरेको कुरा अरुले विर्सन्छन्त र तपाईले गर्दा भएको महसुस अरुले कहिले विर्सदैनन् ।” – Maya Angelou

Leave a Comment

Your email address will not be published.