Michael Jordan Quote 1

michael jordan quote in nepali

“मेलै आफ्नो क्यारियरमा ९००० भन्दा बढी शटहरु विगारेको छु । मेलै लगभग ३०० खेलहरु हारेको छु । २६ चोटि मलाई खेल जित्ने शट हान्न विश्वास गरेको थियो र मैले गुमाएको छु । म आफ्नो जीवनमा बारम्बार असफल भएको छु र त्यसैले म सफल छु ।” – Michael Jordan

Leave a Comment

Your email address will not be published.