Michele Ruiz Quote 1

motivational quote in nepali

“यदि मान्छेहरु तपाई कति टाढा पुग्न सक्नुहुन्छ भन्नेमा शंका गरिरहेका छन् भने तपाई यती टाढा पुग्नुहोस कि तपाई तिनीहरुलाई अबबाट सुन्न नसकोस् ।” – Michele Ruiz

Leave a Comment

Your email address will not be published.