Mother Birthday Wish 10

“मेरो जीवनमा तपाई नभएको भए, म आज कहाँ हुनेथे होला, म सोच्न पनि सक्दिन । तपाईंले मलाई सबै महत्त्वपूर्ण पाठहरू सिकाउनु भयो: मेहनत गर्ने, अरूको आदर गर्ने र हार नमान्ने । तपाईको यो जन्मदिनमा, म तपाईलाई त्यो सबै कुराको लागी धन्यवाद दिन चाहान्छु ।”