Mother Birthday Wish 3

“मेरो सपनालाई विश्वास गरेर मलाई हर कदममा साथ दिने मेरो आमालाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना ।”