Mother Birthday Wish 4

“मैलै तपाईको बारेमा जती बोलेनी काफी हुन्न । तपाई मात्र हुनुहुन्छ, जसलाई म पुरा विश्वास गर्न सक्छु, र मलाई थाहा छ की तपाई ले मलाई कहिले पनि चोट पुर्याउनु हुन्न । जन्मदिनको प्यारो शुभकामना मेरी आमालाई ।”