Mother Birthday Wish 5

“यो हाम्रो परिवारलाई यो ठाँउसम्म लेराउनुभयो तपाईले । तपाई नहुनुभएको भए हाम्रो परिवारको के अवस्था हुने थियो होला ? आफ्नो इच्छा मारेर यो परिवारको लागि सँधै लागीपर्नुभएको मेरो आमालाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना ।”