Mother Birthday Wish 6

“जन्मदिनको शुभकामना संसारको सबैभन्दा विशेष आमालाई, तपाईं मेरो अन्धकार दिनहरूको उज्यालो हुनुहुन्छ। मेरो लागि सधै साथमा हुनुभएकोमा धन्यबाद।”