Mother Birthday Wish 7

“यो तपाइको लागी, तपाई मैले देखेको सुपर आमा हुनुहुन्छ। तपाईं सबै भन्दा बलियो, साहसी र सबैभन्दा बुद्धिमान महिला हुनुहुन्छ। जन्मदिनको शुभकामना, मेरो हिरो आमालाई ।”