Mother Teresa Quote 20

“हिजो गईसक्यो । भोलि पनि आइसकेको छैन । हामीसँग आज मात्र छ । हामी आजै सुरु गरौं।” – Mother Teresa