Mother Teresa Quote 4

“यदि हामीसँग शान्ति छैन, भने यो हो कि हामीले बिर्स्यौं कि हामी एक अर्काको लागि हौं।” – Mother Teresa