किन कुटेकी

(बूढाको लागि बूढीले बैध्य बाट औसधि लिगेर आएसी)

छिमेकी : ओइ किन कुटेकी बुढालाइ त्यसरी ??

बूढी : बैध्य बाको बाट औषधि लेराकी छु राम्रो सग कुटेर ख्वाउनु भन्या छ के। 😎 😎 😎 😎 

Leave a Comment

Your email address will not be published.