Rajesh Dai Fun Facts III

१. राजेस दाइको ल्यापटप को किर्बोड मा Ctrl Key नै छैन, किनकी उहाँ सँधै control मा हुनुहुन्छ ।

२. राजेस दाइ जवानामै चन्द्रमा र मङ्गल ग्रह जानुभइ सक्यो, त्यै भएर चन्द्रमा र मङ्गल ग्रहमा कुनै किसिमको जिबन सम्भब नभएको हो ।

३. प्याँज काट्दा सबैलाइ आँसु आउँछ, तर राजेस दाइले प्याँज काट्दा उल्टै प्याँज लाइ आँसु आँउछ ।

४. टिभीमा video सबैले हेर्छन् तर राजेस दाइले त रेडियोमा पनि video हेर्नु हुन्छ ।

५. भुत हरु पनि रात परे पछि राजेस दाई को कथा बाचन गर्छन ।

Leave a Comment

Your email address will not be published.