सोच र विचार

एकदिन कक्ष्या कोठामा मा शिक्षकले नेपाली पढाउदै गर्दा शेरे निकै हल्ला गर्छ र शिक्षक्ले उसलाई प्रश्न गर्छन।
शिक्षक : सोच र विचार के फरक छ भन् त ?
शेरे : तपाईको छोरी सेक्सी छ, यो हाम्रो सोच हो, तर उ हाम्रो हातबाट बचोस् भन्ने तपाईको विचार हो ।

Leave a Comment

Your email address will not be published.