भित्ताको आरपार

राजेस दाई : मेलै यस्तो कुरा पत्ता लगाको छु, जस्को मदतले भित्ताको आरपार हेर्न मिल्छ ।

शेरे : तेस्तो के पत्ता लगायौ र ?

राजेस दाई : प्वाल

😊😇🙂😊😇🙂😊😇🙂😊😇🙂

Leave a Comment

Your email address will not be published.