नयाँ सिम

हाकु कालेलाई सँधै उसको मोबाइलमा कसैले नचाहिने म्यासेजहरु पथाउँदो रहेछ । उसलाई एकदिन, एकदमै रिस उठेर नयाँ सिम लिगेर त्यो म्यासेज आको नँम्बरमा थर्काउँदै म्यासेज पठाएछ । “मेलै मेरो नँम्बर परिवर्तन गरें । अब त तेरो बाउले पनि मलाई म्यासेज गर्न सक्दैन ।”🤓🤓🤓🤓

Leave a Comment

Your email address will not be published.