आँपको बोट

शिक्षक : एउटा ठुलो समुन्द्रको बिचमा निकै सुन्दर आँपको बोट छ। अब भन त्यो बोट बाट त्यो आँप कसरि टिपेर
खान्छौ ?

बिद्यार्थी : म पुरै चरा बनेर उडेर त्यंहा पुगेर टिपेर खान्छु।

शिक्षक : पागल जस्तो कुरा गर्नी हो। तिमि कसरी चरा बन्न सक्छौ र ?😡😠

बिद्यार्थी : तपाईं पागल। समुन्द्र को बिचमा आँपको बोट चै काँ बाट हुन्छ र ?😡😠

Leave a Comment

Your email address will not be published.