सजाय दिन

शिक्षक : हेर भाइ बहिनीहरु, जुन काम मान्छेले गरेको छैन, त्यसको सजाय उसलाई दिन मिल्दैन। बुझेउ त।

बिद्यार्थी : खुसि हुँदै। सर मैले आज होमवोर्क गरेको छैन। मैले नगरेको होमवोर्कको सजाय नहुनी भयो है।

😜😜😜😜

Leave a Comment

Your email address will not be published.