राम मन्दिर

(शेरेले अटो वालालाई 🚕 बोलाएर सोधेछ)

शेरे : दाई, राम मन्दिर 🛕जानुहुन्छ ?

अटो वाला : जान्छु नि। बस न।

शेरे : हैन। म जान पर्दैन। फर्किदा मलाई पनि प्रसाद लेराउनु है।

Leave a Comment

Your email address will not be published.