गिफ्ट पसलमा

(लामो समय शेरे गिफ्ट पसलमा सामान हेरेछ र अन्तिममा एउटा सामान मन परेछ र सोधेछ)

शेरे : यो मिठो हाँसेको देखेको कुकुरको कति पर्छ नि ?

साहु : (दङ्ग पर्दै ) भाई, यो त अैना पाे हाे त ।

😏😏😏😏😏😏😏😏

Leave a Comment

Your email address will not be published.