के गरूँ, के नगरु,

राम : यार मलाई त लास्ट तनाब भैराको छ। के गरूँ, के नगरु, सोच्नै सकिरको छैन।

श्याम : के भयो र ? के सोच्न सकिनस र ?

राम : हेर्न, स्वास्नीको मेकअप को बिल हेर्नै सक्दिन, अनि मेकअप बिना स्वास्नी लाइ हेर्न सक्दिन।

Leave a Comment

Your email address will not be published.