बाहिर अँध्यारो

राजेश दाईले नोकरलाई : ओई, जा बाहिर हेरेर आइज त। घाम निस्केकी निस्केन हेर।

नोकर : तर सर, अहिले त राति हो, बाहिर अँध्यारो छ।

राजेश दाई : त्यो टर्च लाइट लगेर हेर न त। 😊😊😊

Leave a Comment

Your email address will not be published.