सलाईको बट्टा

( शेरे र थापा आफ्नो बाउको बारेमा गफ लगाउदै )

थापा : हाम्रा बा यति होशियार छन् सलाई किन्दा बट्टा खोलेर गन्छन् ।
शेरे : तेरा बा के होशियार ? हाम्रा बा त सलाई किन्दा झन् सबै काँटी बालेर चेक गर्छन् ।

Leave a Comment

Your email address will not be published.