नक्कली नोट

एकदिन हाकु पैसा जम्मा गर्न बैँक गएछ ।

हाकु : यो एक लाख मेरो खातामा जम्मागर्दिनु त ।
(Banker ले पैसा लिन्छ र हेर्छ त सब नक्कली नोट मात्र)
Banker : के हो पैसा त सब नक्कली पो छ त ।
हाकु : म्यामपाखा नक्कली भएर के भो त । मेरो बैँक खाता हो….. म नक्कली पैसा जम्मा गरुम की सक्कली तिमीलाई के
मतलब । खुरुक्क जम्मा गर्न !
(Banker अहिले हस्पिटल छ रहाकु जेलमा)

Leave a Comment

Your email address will not be published.