घूरी-घूरी

( बुढीले बुढालाई भन्दै )

बुढा : हेरन बुढा, मलाई त्यो मान्छेले घूरी-घूरी फर्किफर्की हेर्दै छ ।
हाकुकाले : ठिकै छ नि! त्यो कबाडीवाला हो, कबाडी माल हेर्ने तेस्को बानी नै हो ।

बुढी पुरै रिसले चुर भयो

Leave a Comment

Your email address will not be published.