हावामा उडेको सपना

(प्रेमी र प्रेमीका सपनाको बारेमा कुरा गर्दै)
प्रेमीका : मैले हिजो कस्तो सपना देखे । तिमी र म हावाम उड्दै थियौँ । हामी मुनी खसेछौँ । म चिनीमा परे तिमीचैँ गु मा पर्य़ोउ । 😉

(प्रेमीलाई रिस उठेछ र भनेछ)
प्रेमी : मैले पनि त्यै सपना देखेको । फरक यति थियो कि म तिमीलाई चाट्दै थिए, तिमीचैँ मलाई चाट्दै थियौ । 😄

Leave a Comment

Your email address will not be published.