रक्सी किन पिउँछस ?

पुलिस : हैन । तैले यति धेरै रक्सी 🍺किन पिउँछस ?
शेरे : बाध्यता सर । बाध्यतामा पिएको हो ।
पुलिस : तलाई के को बाध्यता भन त ?
शेरे : बोतलको बिर्को नै हरायो । अनि पिउन परेनत् ।

Leave a Comment

Your email address will not be published.