कलर टि.भी.

( हाकुकाले एकदिन कलर टि.भी. किन्न बजार गएछ र टि.भी. बेच्ने पसलेलाई )

हाकुकाले : के तपाईकोमा कलर टि.भी. छ साहुजी ?

पसले : छ भाई ।

हाकुकाले : तेसो भए मलाई रातो टि.भी. दिनुस न त ।

Leave a Comment

Your email address will not be published.