सबै भन्दा अल्छी

शक्षकले एकचोटि सबै भन्दा अल्छी को रहेछ भनेर पत्ता लगाउन सोध्नुभएछ ।
शिक्षक : यो कक्षामा को को अल्छी हो , हात उठाउ ।

(सबै विद्यार्थीले हात उठाँउछ तर हाकु कालेले उठाएनछ)

शिक्षक : हाकु तिमी त धेरै ज्ञानी पो रहेछौ त । तिमीलाई अल्छी लाग्दैन ?
हाकु : लाग्छ नि मिस । हात उठाउन पनि अल्छी लागेर त हात नउठाको ।
😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄

Leave a Comment

Your email address will not be published.