छोटो लुगा

प्रेमी : हैन तिमीले यो छोटो लुगा घरमा लगाउँदा तिम्रो बाबाले गाली गर्नु हुँदैन ?
पे्रमीका : बाबाले त होइन आमाले चाहीँ गर्नुहुन्छ ।
प्रेमी : बाबाले नगर्नी, आमाले चाहीँ किन गर्ने नि?
प्रेमीका : आमाले, उहाँको लुगा अरुले लगाको देख्नै सक्नुहुन्न ।
( प्रेमी त ट्वा 🙉🙉🙉🙉🙉पर्यो )

Leave a Comment

Your email address will not be published.