एउटा खुट्टामा

( योगा मिसले क्लासमा योगा सिकाउँदै )

योगा मिस : ल भन ! म एउटा खुट्टामा कति बेला उभिने रैछु ?

हाकु : तपाईले कट्टु लगाउने बेलामा मिस ।
😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁😂😁

Leave a Comment

Your email address will not be published.