सारेको उत्तर

शिक्षकले गृहकार्य हेर्दै गर्दा शेरे को पालो आयो र उसको उत्तर चेक गर्नुभयो । तर शिक्षकलाई शेरेले उत्तर अर्कैको सारेको जस्तो लाग्यो र सोध्नुभयो ।
शिक्षक : तिम्रो उत्तर किन अरुकै उत्तर सगँ मिल्छ त? 😠
शेरे : अरे मिस । तपाईले सबैलाई एउटै प्रश्न गर्नुभएपछि उत्तर पनि त एउटै आउँछ नि । 👦😜

( शिक्षक त शेरेको उत्तर सुनेर बेहोस )

Leave a Comment

Your email address will not be published.