What is this?

( एउटा tourist लाई एक नेपालीले घुमाउन थालेछ )
र tourist ले केही देख्यो कि प्रश्न गर्दो रहेछ ।

जाँदा बाटोमा आलु देखेछ र सोधेछ
tourist : what is this?
नेपाली : this is आलु, तेरो बाउ भालु ।

जाँदा बाटोमा बाघ देखेछ र सोधेछ
tourist : what is this?
नेपाली : this is बाघ, भाग्ने भए भाग नत्र खाइदिन्छ तेरो रातो चाक ।

जाँदा बाटोमा मौरीको घार देखेछ र सोधेछ
tourist : what is this?
नेपाली : this is मौरीको पोको, यसलाई
छुइस भने पार्दिन्छ यत्रो फोको ।

जाँदा खोलामा लेउ देखेछ र सोधेछ
tourist : what is this?
नेपाली : this is लेउ, यसमा किल्चीस भने पुग्छस तल्लो छेउ ।

जाँदा माथी झरना देखेछ र सोधेछ
tourist : what is this?
नेपाली : this is झरना, यहाँ बाट खसिस भने हुन्छस अस्पतालमा भरना ।

घरमा सुत्दा लामखुट्टे देखेछ र सोधेछ
tourist : what is this?
नेपाली : this is लामखुट्टे, तेरो बाउ
बामपुड्के ।

घरमा छिर्दा ढोका देखेछ र सोधेछ
tourist : what is this?
नेपाली : this is ढोका, तेरो बाउ बोका ।

घरमा सुत्दा झ्याल देखेछ र सोधेछ
tourist : what is this?
नेपाली : this is झ्याल, तेरो बाउ
स्याल ।

Leave a Comment

Your email address will not be published.