सगरमाथा कहाँ पर्छ ?

( शिक्षकले हाकु कालेलाई प्रश्न गर्दै )

शिक्षक : राम ! तिमी भन त । सगरमाथा ⛰ कहाँ पर्छ ?
हाकु : थाहा छैन मिस ।
शिक्षक : हिजो भर्खर पढाको होइन । ल खुरुक्क बेन्च माथि उठ्ने ।
हाकु : किन मिस? बेन्च माथि बाट सगरमाथा देखिन्छ हो ?
😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉

Leave a Comment

Your email address will not be published.