हाकु कालेको लभ

( हाकु काले ले एउटा केटीलाई I love you भनेछ । अनि केटिले झापड हानेर भनेछ )
केटी : के भनिस तैले ?

(हाकु कालेले पनि एक झापड हानेर भनेछ )
हाकु : तैले सुनेकै थिनस् भने किन हानेको ?
😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄

Leave a Comment

Your email address will not be published.